Running A Web Design Business

You can run your own web design business from home, from a cafe or from a beach, all you need is a computer and an internet connection.

LOLO LOLA TEXT JOKE 8

MGA BIYUDANG LOLA

LOLA1:  Dapat pala hindi ko iniwanan ang cellphone ng asawa ko sa kabaong niya...

LOLA2:  Bakit naman?!?

LOLA1:  E kasi tingnan mo itong text niya - "D2 na me sunod na U."
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...