Running A Web Design Business

You can run your own web design business from home, from a cafe or from a beach, all you need is a computer and an internet connection.

LOLO LOLA TEXT JOKE 6

MAS NAKAKAHIYA

LOLA:  Aba, apo, hindi ka ba nahihya? Linis ako ng linis dito tapos ikaw, naglalaro lang diyan?!?

APO:     Lola, mas nakakahiya naman po kung ako ang naglilinis diyan at ikaw ang naglalaro dito!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...